Pełnomocnicy

Pełnomocnicy:

Pełnomocnik Dyrektora ds. Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym:
dr hab. inż. Tomasz Tokarski, prof. AGH
email: tokarski@agh.edu.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Współpracy z NCPS SOLARIS:
dr hab. inż. Marcin Sikora, prof. AGH
email: marcin.sikora@agh.edu.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Aparatury:
dr hab. inż. Krzysztof Mech, prof. AGH
email: kmech@agh.edu.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Kształcenia:
dr hab. inż. Michał Nowak, prof. AGH
email: mpnowak@agh.edu.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Popularyzacji Nauki:
dr inż. Aleksandra Szkudlarek
email: aleszkud@agh.edu.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Promocji (internet):
dr Sylwia Klejna
email: klejna@agh.edu.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Promocji (materiały drukowane):
dr inż. Marianna Marciszko-Wiąckowska
email: marciszk@agh.edu.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Nocy Naukowców:
dr Dorota Lachowicz
email: dorota.bielska@agh.edu.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Dnia Otwartego AGH:
dr inż. Mateusz Marzec
email: marzecm@agh.edu.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Ewaluacji:
dr hab inż. Michał Zegrodnik, prof. AGH
email: michal.zegrodnik@agh.edu.pl

Pełnomocnicy Dyrektora ds. Festiwalu Nauki i Sztuki:
dr Agnieszka Podborska, dr Michał Szuwarzyński
email: podborsk@agh.edu.pl, szuwarzy@agh.edu.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Doktorantów:
dr hab. inż. Angelika Kmita, prof. AGH
email: akmita@agh.edu.pl

Koordynator programu POWER:
dr Magdalena Wytrwał
email: wytrwal@agh.edu.pl

Koordynator programu NAWA:
dr inż. Katarzyna Berent
email: katarzyna.berent@agh.edu.pl

Koordynator programu ERASMUS PLUS:
dr hab. inż. Angelika Kmita, prof. AGH
email: akmita@agh.edu.pl

Społeczny Inspektor Pracy:
dr hab. Andrzej Biborski, prof. AGH
email: andrzej.biborski@agh.edu.pl

Przedstawiciel ACMiN w Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich:
prof. dr hab. Konrad Szaciłowski
email: szacilow@agh.edu.pl

Przedstawiciel ACMiN w Uczelnianej Komisji Wyborczej:
dr inż. Mateusz Marzec
email: marzecm@agh.edu.pl

Komisje Kolegium ACMiN

Komisja ds. Nagród
prof. dr hab. Konrad Szaciłowski (Przewodniczący)
mail: szacilow@agh.edu.pl
prof. dr hab. inż. Piotr Bała
mail: pbala@agh.edu.pl
dr hab. inż. Michał Nowak, prof. AGH
mail: mpnowak@agh.edu.pl