Piotr Zawal

Luty 2022

Oferta pracy na stanowisku typu post-doc do realizacji projektu badawczego „Post-perowskitowe memrystory ferroelektryczne” Competition for a post-doc position for the research project “Post-perovskite ferroelectric memristors”

Sympozjum „Krakow EBSD Meeting 2021”

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii, Akademia Górniczo-Hutnicza (ACMiN AGH) oraz Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) zapraszają do udziału w Sympozjum „Krakow EBSD Meeting 2021”, które odbędzie się on-line w dniach 13-14 grudnia 2021 r.

W wydarzeniu wezmą udział naukowcy z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych zajmujący się tematyką dotyczącą technik dyfrakcji elektronowej w SEM/TEM. Sympozjum, poza wymianą doświadczeń, pozwoli na prezentację najnowszych wyników prac dotyczących teorii, modelowania oraz badań eksperymentalnych wykorzystujących głównie technikę dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych (EBSD).

Read More »Sympozjum „Krakow EBSD Meeting 2021”