Laboratorium Preparatyki i Analiz Fizykochemicznych

nr pomieszczenia: pawilon D-16, 1.07.0
tel: +48 12 617 52 65

opiekun laboratorium: dr hab. inż. Angelika Kmita
tel: +48 12 617 52 74