Laboratorium Syntezy Materiałów i Nanokompozytów Ceramicznych

nr pomieszczenia: pawilon D-16, 1.04.0
tel: +48 12 617 52 77

opiekun laboratorium: dr hab. inż. Tomasz Tokarski
tel: +48 12 617 52 69

Mieszalnik laboratoryjny firmy KEPKA GROUP