Informacje wewnętrzne

Ogólne zasady bezpiecznej pracy w ACMiN

Zasady postępowania pracowników ACMiN na wypadek pożaru

Zasady bezpiecznej pracy w laboratoriach

Przypomnienie zasad prowadzenia działalności naukowej w ACMIN

Zasady prowadzenia dydaktyki w ACMIN

Godziny pracy wspólnej w ACMiN

a) Ogólne:

1. Papier firmowy ACMiN (doc)

1a. Papier firmowy ACMiN 10-lecie (doc)

3. Zasady podziału subwencji badawczej

4. Podział subwencji badawczej na Zakłady w 2023 r.

5. Regulamin wnioskowania o nagrody Rektora AGH

7. Rejestracja przesyłek przychodzących

9. Zasady zawierania umowy o dzieło

10. Przepisy porządkowe pracy w ACMiN

11. Urlopy naukowe

12. Urlopy wypoczynkowe

a) Wniosek urlopowy

b) Wniosek urlopowy na żądanie

c) Wniosek o przesunięcie urlopu

d) Wniosek o anulowanie urlopu

b) Infrastruktura:

1. Zasady wstępu do budynku ACMiN

4. Zasady korzystania z Laboratorium Przygotowania Próbek

6. Zasady korzystania z dyfraktometrów

7. Zasady korzystania z mikroskopów

c) Usługi badawcze:

1. Cennik – ceny szacunkowe przydatne przy przygotowywaniu ofert (tylko do użytku wewnętrznego)

2. Odpłatne usługi badawcze i system motywacyjny

3. Uwaga do zasad realizacji usług badawczych w ACMiN

4. Godzinowa stawka eksploatacyjna

d) Konferencje krajowe i zagraniczne:

2. Uwaga dotycząca konferencji komercyjnych

3. WNIOSEK O WYJAZD NA KONFERENCJĘ KRAJOWĄ

e) Zakupy:

1. PROCEDURY ZAKUPOWE (pdf)

2. ZAMÓWIENIE WEWNĘTRZNE

5. Ustalanie wartości szacunkowej zamówienia