Laboratoria

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii jest jednym z najnowocześniejszych tego typu ośrodków badawczych w Polsce. Budynek będący siedzibą Centrum i wyposażenie laboratoriów badawczych zostało sfinansowane ze środków projektu POIG.02.01.00-12-001/09 pt. „Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Posiadamy wysokiej klasy laboratoria, w których możliwe jest prowadzenie badań w zakresie nowoczesnej inżynierii materiałowej, fizyki, chemii materiałów, w tym opracowywanie nowych materiałów do zastosowań laboratoryjnych i przemysłowych. Dysponujemy laboratoriami, w których znajduje się zarówno aparatura badawcza, jak i procesowa. Ponadto, w ACMiN znajduje się tzw. clean room i profesjonalnie wyposażone zaplecze technologiczne. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi laboratoryjnemu i aparatury badawczej jesteśmy w stanie zapewnić najwyższy poziom jakości wykonywanych badań naukowych oraz kompleksowo zrealizować potrzeby szerokiej grupy indywidualnych badaczy i przedsiębiorców. Dodatkowo nieustannie dążymy do rozwijania naszej infrastruktury badawczej, poprzez zakup nowych sprzętów laboratoryjnych i aparatury oraz doposażanie tej istniejącej.

Laboratorium faqs

 • Laboratorium Ablacji Laserowej i Nanolitografii
 • Laboratorium Analiz Fizykochemicznych II

  nr pomieszczenia: pawilon D-16, 1.05.1

  opiekun laboratorium: dr Magdalena Wytrwał
  tel. +48 12 617 52 71

 • Laboratorium Preparatyki i Analiz Fizykochemicznych
 • Laboratorium Badań Elektrycznych i Elektrochemicznych
 • Laboratorium Badań w Ultra-Niskich Temperaturach

  nr pomieszczenia: pawilon D-16, 0.13.1
  tel: +48 12 617 52 44

  opiekun laboratorium: dr inż. Maciej Chrobak
  tel: +48 12 617 20 73

 • Laboratorium Badań Wytrzymałościowych

  nr pomieszczenia: pawilon D-16, 0.08

  opiekun laboratorium: dr inż. Grzegorz Cios
  nr tel: +48 12 617 52 78

 • Laboratorium Cienkich Warstw i Nanostruktur
 • Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej

  nr pomieszczenia: pawilon D-16, 0.04.0
  tel: +48 12 617 52 76

  opiekun laboratorium: dr inż. Marianna Marciszko-Wiąckowska
  tel: +48 12 617 53 09

 • Laboratorium Hodowli Komórek
 • Laboratorium Hodowli Monokryształów i Syntezy Materiałów Metalicznych
 • Laboratorium Magnetometrii
 • Laboratorium Mikroskopii Sił Atomowych

  nr pomieszczenia: pawilon D-16, 0.05.1
  tel: +48 12 617 52 42

  opiekun laboratorium: dr Michał Szuwarzyński
  tel: +48 12 617 35 28

 • Laboratorium Przygotowania Próbek

  nr pomieszczenia: pawilon D-16, 1.14.0

  • Aparat do impregnacji żywic Struers Citovac
  • Magazynek metali
  • Przecinarka precyzyjna Struers Secotom-50
  • Przecinarka Struers Accutom-50
  • Przecinarka Struers Minitom
  • Pojemniki Storage Cabinets firmy STRUERS
  • Pastylarka Uniforce firmy STRUERS
  • Prasa do inkludowania na gorąco ECOPRESS 50 firmy Metkon
  • Szlifierko-polerka Struers Tegramin-25
  • Szlifierko-polerka Struers Labopol-12
  • Walcarka FSM 130 firmy DURSTON
  • Wycinarka do krążków 3mm

  opiekun laboratorium: dr inż. Grzegorz Cios
  nr tel: +48 12 617 52 78

 • Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej
 • Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Tunelowej

  nr pomieszczenia: pawilon D-16, 0.14.0
  tel: +48 12 617 25 44

  opiekun laboratorium: dr Michał Jurczyszyn
  tel: +48 12 617 52 84
  nr pomieszczenia: 0.14.0

 • Laboratorium Spektroskopii Fotoelektronów (XPS)

  nr pomieszczenia: pawilon D-16, 0.05.1
  tel: +48 12 617 52 42

  opiekun laboratorium: dr inż. Mateusz Marzec
  tel: +48 12 617 52 71

 • Laboratorium Spektroskopii Mössbauerowskiej

  nr pomieszczenia: pawilon D-16, 1.06.1
  tel: +48 12 617 52 47

  opiekun laboratorium: dr Jan Żukrowski
  tel: +48 12 617 52 54

 • Laboratorium Spektroskopii Optycznej i Laserowej
 • Laboratorium Syntezy i Obróbki Cieplnej Materiałów

  nr pomieszczenia: pawilon D-16, 1.06.0
  tel: +48 12 617 52 47

  opiekun laboratorium: dr Jan Żukrowski
  tel: +48 12 617 52 54

 • Laboratorium Syntezy Materiałów i Nanokompozytów Ceramicznych
 • Laboratorium Syntezy Materiałów i Nanokompozytów Metalicznych
 • Laboratorium Transmisyjnej Mikroskopii Elektronowej

  nr pomieszczenia: pawilon D-16, 0.03.1, 0.03.3
  tel: +48 12 617 52 62 (0.03.1)
  tel: +48 12 617 52 63 (0.03.3)

  opiekun laboratorium: dr inż. Marta Gajewska
  tel: +48 12 617 52 66

 • Pracownia Preparatyki Chemicznej

  nr pomieszczenia: pawilon D-16, 1.05.0
  tel: +48 12 617 52 64

  • Chłodziarka laboratoryjna
  • Cieplarka laboratoryjna
  • Stanowisko do pomiaru pH, przewodnictwa (pH-metr, konduktometr)
  • Stanowisko do syntez chemicznych wyposażone w łaźnie wodne, łaźnie ultradźwiękowe, mieszadła magnetyczne oraz reaktor mikrofalowy
  • Wagi analityczne
  • Wirówka laboratoryjna, model MPW-351
  • Wyparka rotacyjna firmy Heidolph

  opiekun laboratorium: dr Dorota Lachowicz
  tel: +48 12 617 52 74

 • Superkomputer TeraACMiN
 • Warsztat Mechaniczny

  nr pomieszczenia: 0.06.1
  tel: +48 12 617 52 57

  • Frezarka numeryczna HAAS MILL VF1 firmy HAAS AUTOMATION
  • Szlifierka stołowa KSA 200 firmy BERNARDO – 2 szt.
  • Wiertarka kolumnowa BM 32 SB  firmy BERNARDO – 2 szt.
  • Tokarka (mała) JUNIOR 150 PLUS firmy BERNARDO
  • Piła taśmowa (mobilna) EBS 128 C firmy BERNARDO
  • Tokarka numeryczna (mała) PROFICENTER 700 BQV firmy BERNARDO
  • Prasa hydrauliczna 20T Bernardo

  opiekun laboratorium: Jacek Pojałowski
  tel: +48 12 617 52 57

 • Spis aparatury