Laboratoria

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii jest jednym z najnowocześniejszych tego typu ośrodków badawczych w Polsce. Budynek będący siedzibą Centrum i wyposażenie laboratoriów badawczych zostało sfinansowane ze środków projektu POIG.02.01.00-12-001/09 pt. „Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Posiadamy wysokiej klasy laboratoria, w których możliwe jest prowadzenie badań w zakresie nowoczesnej inżynierii materiałowej, fizyki, chemii materiałów, w tym opracowywanie nowych materiałów do zastosowań laboratoryjnych i przemysłowych. Dysponujemy laboratoriami, w których znajduje się zarówno aparatura badawcza, jak i procesowa. Ponadto, w ACMiN znajduje się tzw. clean room i profesjonalnie wyposażone zaplecze technologiczne. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi laboratoryjnemu i aparatury badawczej jesteśmy w stanie zapewnić najwyższy poziom jakości wykonywanych badań naukowych oraz kompleksowo zrealizować potrzeby szerokiej grupy indywidualnych badaczy i przedsiębiorców. Dodatkowo nieustannie dążymy do rozwijania naszej infrastruktury badawczej, poprzez zakup nowych sprzętów laboratoryjnych i aparatury oraz doposażanie tej istniejącej.

Laboratorium faqs

  • Laboratoria ogólnodostępne

  • Laboratoria zakładowe

  • Laboratorium Ablacji Laserowej i Nanolitografii
  • Laboratorium Analiz Fizykochemicznych II

    opiekun laboratorium: dr Magdalena Wytrwał-Sarna
    tel. +48 12 617 52 71
    nr pomieszczenia: 1.05.1