Laboratorium Ablacji Laserowej i Nanolitografii

nr pomieszczenia: pawilon D-16, 0.20.5
tel: +48 12 617 52 40, +48 12 617 52 41

opiekun laboratorium: prof. dr hab. inż. Marek Przybylski
tel: +48 12 617 49 45