Laboratorium Analiz Fizykochemicznych II

nr pomieszczenia: pawilon D-16, 1.05.1

opiekun laboratorium: dr Magdalena Wytrwał
tel. +48 12 617 52 71