Laboratorium Analiz Fizykochemicznych II

opiekun laboratorium: dr Magdalena Wytrwał-Sarna
tel. +48 12 617 52 71
nr pomieszczenia: 1.05.1