Laboratorium Badań Wytrzymałościowych

nr pomieszczenia: pawilon D-16, 0.08

opiekun laboratorium: dr inż. Grzegorz Cios
nr tel: +48 12 617 52 78