Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej

opiekun laboratorium: dr inż. Marianna Marciszko-Wiąckowska
tel: +48 12 617 53 09
nr pomieszczenia: 0.04.0