Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej

nr pomieszczenia: pawilon D-16, 0.04.0
tel: +48 12 617 52 76

opiekun laboratorium: dr inż. Marianna Marciszko-Wiąckowska
tel: +48 12 617 53 09