Laboratorium Hodowli Komórek

nr pomieszczenia: pawilon D-16, 1.05.2

opiekun laboratorium: dr Magdalena Wytrwał
tel: +48 12 617 52 71