Laboratorium Mikroskopii Sił Atomowych

nr pomieszczenia: pawilon D-16, 0.05.1
tel: +48 12 617 52 42

opiekun laboratorium: dr Michał Szuwarzyński
tel: +48 12 617 35 28