Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Tunelowej

nr pomieszczenia: pawilon D-16, 0.14.0
tel: +48 12 617 25 44

opiekun laboratorium: dr Michał Jurczyszyn
tel: +48 12 617 52 84