Laboratorium Transmisyjnej Mikroskopii Elektronowej

nr pomieszczenia: pawilon D-16, 0.03.1, 0.03.3
tel: +48 12 617 52 62 (0.03.1)
tel: +48 12 617 52 63 (0.03.3)

opiekun laboratorium: dr inż. Marta Gajewska
tel: +48 12 617 52 66