Pracownia Preparatyki Chemicznej

nr pomieszczenia: pawilon D-16, 1.05.0
tel: +48 12 617 52 64

  • Chłodziarka laboratoryjna
  • Cieplarka laboratoryjna
  • Stanowisko do pomiaru pH, przewodnictwa (pH-metr, konduktometr)
  • Stanowisko do syntez chemicznych wyposażone w łaźnie wodne, łaźnie ultradźwiękowe, mieszadła magnetyczne oraz reaktor mikrofalowy
  • Wagi analityczne
  • Wirówka laboratoryjna, model MPW-351
  • Wyparka rotacyjna firmy Heidolph

opiekun laboratorium: dr Dorota Lachowicz
tel: +48 12 617 52 74