Patenty

Lp. Autorzy Tytuł Numer
1. K. Szaciłowski, A. Podborska, M. Lis, K. Pilarczyk Hybrydowy element optoelektroniczny wykazujący efekt pamięci krótkotrwałej PL-222843
2. K. Szaciłowski, A. Podborska Modyfikowany powierzchniowo dwutlenek tytanu, sposób wytwarzania modyfikowanego powierzchniowo dwutlenku tytanu i zastosowanie modyfikowanego powierzchniowo dwutlenku tytanu PL-218306
3. B. Hutera, B. Stypuła, S. Rzadkosz, M. Holtzer, Jerzy Zych, Paweł Nowicki, A. Kmita, M. Starowicz, M. Hajos Sposób wytwarzania form w technologii wytapianych modeli PL-218292
4. K. Szczubiałka, M. Nowakowska, K. Pyrć, J. Ciejka, M. Wytrwał N-sulfonowa pochodna polialliloaminy, zastosowanie N-sulfonowej pochodnej polialliloaminy jako leku, zwłaszcza do profilaktyki i leczenia infekcji wirusem grypy typu A (IAV) oraz kompozycja farmaceutyczna zawierająca N-sulfonową pochodną polialliloaminy PL-228503
5. H. Dybiec, T. Tokarski, J. Sieniawski, M. Motyka, P. Ostachowski Drut wysokowytrzymały metalowy zwłaszcza do splotów linkowych PL-227666
6. B. Hutera, B. Stypuła, S. Rzadkosz. M. Holtzer, J. Zych, P. Nowicki, A. Kmita, M. Starowicz, M. Hajos Sposób wytwarzania form w technologii wytapianych modeli PL-218292
7. B. Stypuła, B. Hutera, M. Starowicz, D. Drożyński, K. Smyksy, A. Kmita, M. Hajos Sposób otrzymywania nieorganicznego spoiwa odlewniczego na bazie szkła wodnego modyfikowanego nanocząstkami PL-231738
8. S. Piasny, A. Kmita, M. Holtzer, J. Zych, J. Mocek Powłoka ochronna na piaskowe formy i rdzenie odlewnicze oraz sposób jej otrzymywania PL-233393
9. K. Szczubiałka, M. Nowakowska, J. Lewandowska-Łańcucka, A. Iwanowska, M. Wytrwał-Sarna, Ł. Rodzik Nanorozmiarowy czujnik jonów rtęci i sposób jego otrzymywania oraz sposób wykrywania jonów Hg2+ PL-423126 (zgłoszenie patentowe)
10. K. Awsiuk, P. Dąbczyński, M. Michalik, J. Rysz, M. Marzec, R. Witek Urządzenie i sposób prowadzenia reakcji fotochemicznej w przesuwanym menisku PL-423691
11. T. Tokarski, M. Kwiatkowski Sposób recyklingu wiórów z aluminium lub jego stopów PL-425286 (zgłoszenie patentowe)