Prace inżynierskie

Prace inżynierskie

Zachęcamy wszystkich studentów i absolwentów do realizowania prac inżynierskich w ACMiN.

Aktualne tematy prac inżynierskich:

  1. „Optymalizacja procesu nanoszenia metali Fe, Au, Mn techniką MBE”, kontakt: dr inż. Maciej Chrobak, email: mchrobak@agh.edu.pl
  2. „Optymalizacja procesu kontaktowania nanostruktur do pomiarów magnetotransportowych w temperaturach poniżej 1 K”, kontakt: dr inż. Maciej Chrobak, email: mchrobak@agh.edu.pl
  3. „Wyznaczenie odkształceń sieciowych w stopie Mg podczas testu rozciągania na podstawie pomiarów synchrotronowych”, kontakt: dr inż. Marianna Marciszko-Wiąckowska, email: marciszk@agh.edu.pl
  4. „Badanie wybranych materiałów o powierzchni zmodyfikowanej metodą SMAT”, kontakt: dr inż. Marianna Marciszko-Wiąckowska, email: marciszk@agh.edu.pl
  5. „Układy typu polimer – nanocząstki jako przykład hybrydowych przewodzących filmów”, kontakt: dr Michał Szuwarzyński, email: szuwarzy@agh.edu.pl
  6. „Kontrolowana polimeryzacja rodnikowa z powierzchni giętkich”, kontakt: dr Michał Szuwarzyński, email: szuwarzy@agh.edu.pl