Prace magisterskie

Zachęcamy wszystkich studentów i absolwentów do realizowania prac magisterskich w ACMiN.

Aktualne tematy prac magisterskich:

 1. „Nowe układy lipidowo-polimerowe do regeneracji tkanki chrzęstnej”, kontakt: dr Magdalena Wytrwał-Sarna, email: wytrwal@agh.edu.pl
 2. „Podłoża tytanowe modyfikowane polimerami i niskocząsteczkowymi substancjami aktywnymi dla celów implantologii kostnej”, kontakt: dr Magdalena Wytrwał-Sarna, email: wytrwal@agh.edu.pl
 3. „Pomiar koncentracji nośników w funkcji grubości cienkiej warstwy Au w temperaturach poniżej 100 mK”, kontakt: dr inż. Maciej Chrobak, email: mchrobak@agh.edu.pl
 4. „Pomiar właściwości nadprzewodzących wolframu naniesionego techniką FIBID”, kontakt: dr inż. Maciej Chrobak, email: mchrobak@agh.edu.pl
 5. „Wyznaczenie odkształceń sieciowych w stopie Mg podczas testu rozciągania na podstawie pomiarów synchrotronowych”, kontakt: dr inż. Marianna Marciszko-Wiąckowska, email: marciszk@agh.edu.pl
 6. „Badanie wybranych materiałów o powierzchni zmodyfikowanej metodą SMAT”, kontakt: dr inż. Marianna Marciszko-Wiąckowska, email: marciszk@agh.edu.pl
 7. „Wpływ domieszek na dynamikę generowania fotoprądu w półprzewodnikach szerokopasmowych”, kontakt: dr Agnieszka Podborska, email: podborsk@agh.edu.pl
 8. „Nowe materiały hybrydowe na bazie Cu i BiVO4 do zastosowań w optoelektronice”, kontakt: dr Agnieszka Podborska, email: podborsk@agh.edu.pl
 9. „Wpływ intensywności światła na proces generowania fotoprądu w materiałach półprzewodnikowych”, kontakt: dr Agnieszka Podborska, email: podborsk@agh.edu.pl
 10. „Światłoczułe przewodzące szczotki polimerowe”, kontakt: dr Michał Szuwarzyński, email: szuwarzy@agh.edu.pl
 11. „Układy typu polimer – nanocząstki jako przykład hybrydowych przewodzących filmów”, kontakt: dr Michał Szuwarzyński, email: szuwarzy@agh.edu.pl
 12. „Kontrolowana polimeryzacja rodnikowa z powierzchni giętkich”, kontakt: dr Michał Szuwarzyński, email: szuwarzy@agh.edu.pl