Prace magisterskie

Zachęcamy wszystkich studentów i absolwentów do realizowania prac magisterskich w ACMiN.

Aktualne tematy prac magisterskich:

  1. Dyfrakcja rentgenowska z dyspersją energii w wyznaczaniu elastycznych stałych dyfrakcyjnych (XEC) i ewolucji naprężeń, kontakt: dr inż. Marianna Marciszko-Wiąckowska, email: marciszk@agh.edu.pl
  2. Przełączniki fotoelektrochemiczne sterowane intensywnością światła do przetwarzania informacji, kontakt: dr Agnieszka Podborska, email: podborsk@agh.edu.pl
  3. Badanie właściwości neuromorficznych BiVO4, kontakt: dr Agnieszka Podborska, email: podborsk@agh.edu.pl
  4. Nanocząstki magnetyczne do oczyszczania wody z zanieczyszczeń organicznych, chemicznych oraz biologicznych, kontakt: dr Michał Szuwarzyński, email: szuwarzy@agh.edu.pl
  5. Organizacja nanocząstek na powierzchni, kontakt: dr Michał Szuwarzyński, email: szuwarzy@agh.edu.pl
  6. Przewodzące nanoszczotki polimerowe jako przykład uporządkowanego memrystora organicznego, kontakt: dr Michał Szuwarzyński, email: szuwarzy@agh.edu.pl
  7. Nowe pochodne ferrocenu do otrzymywania przewodzących nanodrutów makromolekularnych, kontakt: dr Michał Szuwarzyński, email: szuwarzy@agh.edu.pl
  8. Modelowanie DFT wzrostu ALD atomowo-cienkich warstw metali, temat dla studentów dowolnego kierunku związanego z nauką o materiałach, kontakt: dr Sylwia Klejna, email: klejna@agh.edu.pl
  9. Nanostruktury MexSy (gdzie Me = Fe i/lub Mn) o właściwościach funkcjonalnych – synteza i charakterystyka, kontakt: dr hab. inż. Angelika Kmita, email: akmita@agh.edu.pl
  10. Nanocząstki i wielofunkcyjne układy hybrydowe typu rdzeń/powłoka do zastosowań w hipertermii magnetycznej – analiza stanu wiedzy, kontakt: dr hab. inż. Angelika Kmita, email: akmita@agh.edu.pl