Realizacja własnych grantów badawczych w ACMiN

  • Dla osób niezatrudnionych w AGH ani w innej instytucji naukowo-badawczej chcących realizować swój grant w ACMiN

Osoby niezatrudnione w AGH ani w innej instytucji naukowo-badawczej zapraszamy do składania wniosków o grant jako „osoba fizyczna” ze wskazaniem ACMiN jako jednostki naukowej, w której ewentualnie przyznany grant byłby realizowany.

Przed przystąpieniem do przygotowania wniosku o grant, prosimy o kontakt z naszym Centrum.

Aktualnie otwarte konkursy można śledzić na stronach NCN oraz FNP.

 

  • Dla pracowników Wydziałów AGH i innych instytucji naukowo-badawczych chcących realizować część grantu w ACMiN

Osoby zainteresowane współpracą z ACMiN w ramach realizacji własnych grantów badawczych poprzez wykorzystanie infrastruktury ACMiN zapraszamy do utworzenia konsorcjum z naszym Centrum (w przypadku pracowników innych wydziałów AGH chodzi o tzw. konsorcjum wewnętrzne).

 

  • Dla młodych naukowców po doktoracie w ramach staży podoktorskich

HOMING FNP

FUGA NCN

NAWA

POWROTY FNP 

 

  • Dla naukowców wracających do Polski z zagranicy

HOMING FNP

POLONEZ NCN