Granty NCBiR

Zapraszamy Przedsiębiorców do współpracy z ACMiN w ramach programów wsparcia badań stosowanych i prac B+R ogłaszanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Zadaniem NCBiR jest wspieranie oraz tworzenia nowoczesnych rozwiązań i technologii zwiększających innowacyjność, a tym samym konkurencyjność polskiej gospodarki. Działalność NCBiR ma służyć wzmocnieniu współpracy między polskim biznesem oraz przyczyniać się do komercjalizacji efektów badań naukowych z korzyścią dla polskiej gospodarki. Cele te NCBR realizuje poprzez opracowywanie programów wsparcia badań stosowanych i prac B+R, finansowanie komercjalizacji i transferu wyników do gospodarki, a także wspieranie rozwoju młodej kadry naukowej.

Poniżej przedstawiamy aktualną ofertę programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju skierowaną do Przedsiębiorców we współpracy z jednostkami naukowymi: