Przejdź do treści Przejdź do stopki
Grant ZIM

Grant LIDER XIV: "Innowacyjna metoda prefabrykowania rur do zastosowań w energetyce konwencjonalnej i nadkrytycznej z użyciem metod kształtowania przyrostowego"

Logo programu Lider

Grant LIDER XIV: "Innowacyjna metoda prefabrykowania rur do zastosowań w energetyce konwencjonalnej i nadkrytycznej z użyciem metod kształtowania przyrostowego"

Ponad 1,1 mln zł na realizację projektu otrzyma wewnętrzne konsorcjum AGH: Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej oraz ACMiN w ramach finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju XIV edycji programu LIDER. Koordynatorem projektu od strony ACMiN jest prof. dr hab. inż. Piotr Bała

Lider projektu: Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Kierownik projektu AGH: Dr inż. Krzysztof Pańcikiewicz

Wartość projektu dla AGH: 1 103 043.75 PLN

Stały wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną wymusza ciągły rozwój w zakresie form jej wytwarzania. W przypadku energetyki konwencjonalnej rozwiązaniem zwiększającym sprawność wytwarzanej energii (a przy tym obniżenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń) jest podnoszenie podstawowych parametrów pracy bloku energetycznego. Przekłada się to na coraz wyższą temperaturę panującą w obszarze przegrzewaczy pary, co też wymusza stosowanie nowoczesnych i drogich materiałów na ich konstrukcje. W pozostałych obszarach stosuje się stale o niższych parametrach wytrzymałościowych, adekwatnych do warunków pracy. Konieczność trwałego łączenia tych materiałów stanowi wyzwanie, związane z koniecznością m.in. wykonania warstwy buforowej na powierzchni czołowej jednej z rur czy wykonania lokalnej obróbki cieplnej w warunkach montażu, bezpośrednio na konstrukcji kotła. Proponowana przez naukowca z AGH innowacyjna metoda prefabrykacji rur z użyciem procesów kształtowania przyrostowego metodami spawalniczymi jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na bardziej wydajne metody wytwarzania konstrukcji kotłowych dla konwencjonalnej energetyki nadkrytycznej, z możliwością wykorzystania rozwiązania w przyszłych konstrukcjach przeznaczonych dla energetyki nuklearnej, w których również obecne są takie połączenia. Realizacja projektu umożliwi opracowanie nowej, bardziej wydajnej i bardziej przyjaznej środowisku technologii trwałego łączenia stali różniących się między sobą składem chemicznym i mikrostrukturą, na którą składać się będzie proces buforowania z użyciem nowoczesnych metod kształtowania przyrostowego oraz proces spawania. Opracowana technologia będzie gotowa do wdrożenia w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją urządzeń kotłowych, ich prefabrykacją lub montażem oraz firm zajmujących się dostarczaniem materiałów na potrzeby producentów.

 

Kontakt: 

Piotr Bała

pbala(at)agh.edu.pl

 

 

Stopka