Skip to content ↓

Patenty ZNPiB


PL-228503 N-sulfonowa pochodna polialliloaminy, zastosowanie N-sulfonowej pochodnej polialliloaminy jako leku, zwłaszcza do profilaktyki i leczenia infekcji wirusem grypy typu A (IAV) oraz kompozycja farmaceutyczna zawierająca N-sulfonową pochodną polialliloaminy K. Szczubiałka, M. Nowakowska, K. Pyrć, J. Ciejka, M. Wytrwał


PL-423126 (zgłoszenie patentowe) Nanorozmiarowy czujnik jonów rtęci i sposób jego otrzymywania oraz sposób wykrywania jonów Hg2+ K. Szczubiałka, M. Nowakowska, J. Lewandowska-Łańcucka, A. Iwanowska, M. Wytrwał-Sarna, Ł. Rodzik


Int.Cl.: C23C 18/14(2006.01). — European Patent Office. — Opis patentowy ; EP3720986B1 ; Udziel. 2022-11-16 ; Opubl. 2022-11-16. — Zgłosz. nr EP18822276 z dn. 2018-12-02 Conducting a photochemical reaction in a moving meniscus K. Awsiuk, P. Dąbczyński, M. Michalik, J. Rysz, M. Marzec


Int.Cl.: C23C 18/14(2006.01). — Polska. — Opis patentowy ; PL240157B1 ; Udziel. 2021-11-02 ; Opubl. 2022-02-21. — Zgłosz. nr P.425002 z dn. 2018-03-23 Urządzenie do oddziaływania na ciecz w menisku przesuwanym po podłożu i sposób prowadzenia reakcji — [Conducting a reaction in a meniscus moved over a substrate] A. Budkowski, J. Rysz, K. Awsiuk, M. Marzec, P. Dąbczyński, M. Michalik


Int.Cl.: C23C 18/14(2006.01). — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP3788182A1 ; Opubl. 2021-03-10. — Zgłosz. nr EP19714109 z dn. 2019-03-09 // Europäisches Patentblatt. — 2021 — no. 10, s. 146 Durchführung einer Reaktion bei einem über ein Substrat bewegten Meniskus — Conducting a reaction in a meniscus moved over a substrate A. Budkowski, J. Rysz, K. Awsiuk, M. Marzec, P. Dąbczyński, M. Michalik


Int.Cl.: B29C 41/12(2006.01). — European Patent Office. — Opis patentowy ; EP3519153B1 ; Udziel. 2020-07-29 ; Opubl. 2020-07-29. — Zgłosz. nr EP17798003 z dn. 2017-09-25 A device and a method for preparation of polymer films having a predefined spatial structure — Vorrichtung und Verfahren zur Herstellung von Polymerfilmen mit einer vordefinierten räumlichen Struktur K. Awsiuk, J. Rysz, M. Marzec, A. Budkowski


Int.Cl.: B29C 41/50(2006.01). — Stany Zjednoczone. — Opis patentowy ; US10814531B2 ; Udziel. 2020-10-27 ; Opubl. 2020-10-27. — Zgłosz. nr US201716338481 z dn. 2017-09-25 Device and a method for preparation of polymer films having a predefined spatial structure K. Awsiuk, J. Rysz, M. Marzec, A. Budkowski


Int.Cl.: C23C 18/14(2006.01). — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP3720986A1 ; Opubl. 2020-10-14. — Zgłosz. nr EP18822276 z dn. 2018-12-02 // Europäisches Patentblatt. — 2020 — no. 42, s. 132 Durchführung einer photochemischen Reaktion in einem sich bewegenden Meniskus — Conducting a photochemical reaction in a moving meniscus K. Awsiuk, P. Dąbczyński, M. Michalik, J. Rysz, M. Marzec


nt.Cl.: C23C 18/14(2006.01). — Polska. — Opis patentowy ; PL234389B1 ; Udziel. 2019-09-18 ; Opubl. 2020-02-28. — Zgłosz. nr P.423691 z dn. 2017-12-04 Urządzenie i sposób prowadzenia reakcji fotochemicznej w przesuwanym menisku — [Device and method for conducting photochemical reaction in a displaceable meniscus] K. Awsiuk, P. Dąbczyński, M. Michalik, J. Rysz, M. Marzec


Int.Cl.: B29C 41/50(2006.01). — Stany Zjednoczone. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; US20190291310A1 ; Opubl. 2019-09-26. — Zgłosz. nr US201716338481 z dn. 2017-09-25 A device and a method for preparation of polymer films having a predefined spatial structure K. Awsiuk, J. Rysz, M. Marzec, A. Budkowski


Int.Cl.: C23C 18/14(2006.01). — World Intellectual Property Organization. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; WO2019110456A1 ; Opubl. 2019-06-13. — Zgłosz. nr WO2018EP83248 z dn. 2018-12-02 Conducting a photochemical reaction in a moving meniscus K. Awsiuk, P. Dąbczyński, M. Michalik, J. Rysz, M. Marzec


Int.Cl.: C23C 18/14(2006.01). — World Intellectual Property Organization. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; WO2019179794A1 ; Opubl. 2019-09-26. — Zgłosz. nr EP2019055935 z dn. 2019-03-09 Conducting a reaction in a meniscus moved over a substrate A. Budkowski, J. Rysz, K. Awsiuk, M. Marzec, P. Dąbczyński, M. Michalik

Stopka