Skip to content ↓

Prace dyplomowe

Dołącz do zespołu naukowców w ACMiN i wyróżnij się w świecie innowacyjnych badań! Nasze projekty opierają się na nowatorskich badaniach, wykorzystując nowoczesną aparaturę badawczą. Oferujemy możliwość realizacji prac dyplomowych oraz praktyk studenckich w obszarze nanotechnologii, inżynierii materiałowej, chemii, fizyki oraz biotechnologii.

U nas zrealizujesz:

  • Prace doktorskie
  • Prace magiesterskie
  • Prace inżynierskie
  • Praktyki studenckie

Rozwijaj się z nami i bierz udział w tworzeniu przyszłości nauki!

Aktualne tematy prac dyplomowych znajdziesz poniżej. W celu odbycia praktyk skontaktuj się z naszym sekretariatem lub bezpośrednio z kierwonikiem Zakładu Badawczego.

Aktualnie brak oferowanych tematów prac.

Aktualnie brak oferowanych tematów prac.

Aktualnie brak oferowanych tematów prac.


Nanostruktury MexSy (gdzie Me = Fe i/lub Mn) o właściwościach funkcjonalnych – synteza i charakterystyka

Kontakt: dr hab. inż. Angelika Kmita


Nanocząstki i wielofunkcyjne układy hybrydowe typu rdzeń/powłoka do zastosowań w hipertermii magnetycznej – analiza stanu wiedzy

Kontakt: dr hab. inż. Angelika Kmita


Modelowanie DFT wzrostu ALD atomowo-cienkich warstw metali

Kontakt: dr Sylwia Klejna

Aktualnie brak oferowanych tematów prac.

Stopka