Skip to content ↓

Zakład Teorii Układów Kwantowych

Profil badawczy

 

Główna działalność naukowa Zakładu Teorii Układów Kwantowych związana jest z modelowaniem układów nano- i mezo-skopowych. W obszarze zainteresowań grupy znajdują się niekonwencjonalne stany materii w układach silnie skorelowanych elektronów (nadprzewodniki wysokotemperaturowe, skręcone układy van der Waalsa), stałe fazy wodoru (molekularna i jej metalizacja), oraz nanowarstwy metaliczne czy interfejsy LaAlO3/SrTiO3. Grupa bada także zjawiska związane z transportem elektronowym w nanoskopowych strukturach półprzewodnikowych i hybrydach półprzewodnik-nadprzewodnik w kontekście poznania fundamentalnych własności układów, w których badane są egzotyczne kwazicząstki, oraz takich, które mogą zostać wykorzystane w budowie elektroniki nowej generacji. Metody oraz pakiety obliczeniowe wykorzystywane w badaniach to: metoda zrenormalizowanego pola średniego (RMFT), metoda diagramatycznego rozwinięcia funkcji falowej Gutzwillera (DE-GWF), metoda kwantowego wariacyjnego Monte Carlo (VMC), metoda EDABI (Exact Diagonalization Ab Initio Approach), oprogramowanie VASP oraz WANNIER90, a także biblioteka Kwant. Wykorzystujemy kody pisane samodzielenie, pakiety obliczeniowe oraz nowoczesne środowiska do pracy zdalnej. W prowadzonych badaniach wykorzystywany jest komputer o dużej mocy obliczeniowej TeraACMiN.


Projekty badawcze


Dydaktyka

Przedmioty obieralne prowadzone przez naukowców z naszego zakładu:

Nanostruktury nadprzewodzące w nauce i technice

Wybrane metody obliczeniowe dla nanoukładów


Stopka