Skip to content ↓

Współpraca

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH, multidyscyplinarne centrum naukowe prowadzi innowacyjne badania z zakresu nanotechnologii, fizyki, inżynierii materiałowej, chemii oraz biotechnologii. Jesteśmy otwarci na współpracę przy realizacji projektów naukowo-badawczych, badawczo-wdrożeniowych, a także oferujemy komercyjne usługi obejmujące udostępnianie aparatury, specjalistyczne ekspertyzy, czy wsparcie merytoryczne.

Zakres usług naukowo-badawczych

Zaplecze naukowe umożliwiające prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych (np. aparatura, stanowiska badawcze, laboratoria, centra doskonałości).

Szczegółowy wykaz aparatury naukowo-badawczej oraz specjalistycznych laboratoriów ACMiN wraz z osobą kontaktową.

Usługi komercyjne

Oferujemy szeroki wachlarz odpłatnych usług naukowo-badawczych w zakresie wytwarzania i nanostrukturyzacji materiałów oraz badania ich właściwości fizykochemicznych.

Gwarantujemy uproszczoną formę załatwiania formalności oraz kompleksową obsługę zlecenia. Zapewniamy właściwy monitoring i nadzór nad postępami prac w realizacji projektu oraz terminową realizację projektu zgodnie z zaplanowanym zakresem rzeczowym.

W celu skorzystania z konkretnej infrastruktury badawczej ACMiN, a także uzyskania szczegółowej informacji o wysokości stawek godzinowych aparatury i operatora, należy skontaktować się z jej opiekunem lub z sekretariatem

Projekty naukowo-badawcze

Jesteśmy otwarci na współpracę z jednostkami organizacyjnymi AGH oraz z podmiotami zewnętrznymi w ramach grantów wykorzystujących infrastrukturę naukowo-badawczą ACMiN.

Osoby zainteresowane realizacją projektu badawczego lub części projektu w ramach konsorcjum zapraszamy do kontaktu z sekretariatem lub bezpośrednio z naszymi naukowcami.

Stopka