Skip to content ↓

Projekty badawcze

logo NCBR

Grant NCBR Współpraca V4-Korea: "Perowskitowe ogniwa fotowoltaiczne o wydajności ponad 27%: badanie in-situ dynamiki nośników ładunku i kinetyki wzrostu kryształów"

Ponad 0,6 mln EUR na realizację projektu otrzyma konsorcjum Współpraca V4-Korea w tym ACMiN AGH w ramach projektu [...]

07.02.2024

Abstrakcyjna grafika z logotypem NCN

Grant NCN OPUS 25: "Otrzymywanie i właściwości nowych, hybrydowych materiałów Cu-(Pd, Ag, Zn)-(B-g-C3N4) do fotoelektrochemicznej konwersji dwutlenku węgla do węglowodorów w reaktorach przepływowych"

Ponad 1.6 mln zł otrzyma dr hab. inż. Krzysztof Mech na realizację projektu w ramach finansowanego przez Narodowe [...]

08.01.2024

Logo programu Lider

Grant LIDER XIV: "Innowacyjna metoda prefabrykowania rur do zastosowań w energetyce konwencjonalnej i nadkrytycznej z użyciem metod kształtowania przyrostowego"

Ponad 1,1 mln zł na realizację projektu otrzyma wewnętrzne konsorcjum AGH: Wydział Inżynierii Metali i Informatyki [...]

28.11.2023

Zdjęcie flag Unii Europejskiej

Grant Horyzont Europa 2022: „SpIn-orbitronic QuAntum bits in Reconfigurable 2D-Oxides, IQUARO”

W rozstrzygniętym właśnie konkursie Horyzont Europa 2022, organizowanym przez Komisję Europejską finansowanie [...]

30.05.2023

Abstrakcyjna grafika z logotypem NCN

Grant NCN OPUS 24: "Przełączniki fotoelektrochemiczne sterowane intensywnością światła do rozpoznawania wzorów"

Ponad 1.8 mln zł dla dr Agnieszki Podborskiej na realizację projektu w ramach finansowanego przez Narodowe Centrum [...]

22.05.2023

Abstrakcyjna grafika z logotypem NCN

Grant NCN OPUS 24: "W słabości siła: nitrylowe oraz tiazolotiazolowe kompleksy srebra i miedzi jako nowe materiały dla memrystorów filamentowych"

2 mln zł otrzyma prof. dr hab. Konrad Szaciłowski na realizację projektu w konsorcjum z Politechniką Gdańską w [...]

22.05.2023

Abstrakcyjna grafika z logotypem NCN

Grant OPUS 22 LAP: "Nanoklastry ZnTe o wielkości magicznej: platforma wysokowydajnej redukcji chemicznej"

Prawie 2 mln zł na realizację projektu otrzyma konsorcjum Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i [...]

23.04.2023

Abstrakcyjna grafika z logotypem NCN

Grant OPUS 23: "Projektowanie własności funkcjonalnych spineli wysokoentropowych poprzez analizę ich struktury na poziomie atomowym"

Ponad 1.7 mln zł na realizację projektu otrzyma wewnętrzne konsorcjum AGH: WFiIS oraz ACMiN w ramach finansowanego [...]

19.01.2023

Abstrakcyjna grafika z logotypem NCN

Grant SHENG 2: "Inteligentne włókna na bazie naturalnych biopolimerów"

Ponad 1.7 mln zł na realizację projektu otrzyma konsorcjum: Uniwersytet Jagielloński, ACMiN AGH oraz Uniwersytet [...]

01.12.2022

Abstrakcyjna grafika z logotypem NCN

Grant SHENG 2: "Kwantowe materiały do sterowania momentem siły pochodzącym od sprzężenia spin-orbita"

Ponad 1.3 mln zł na realizację projektu wewnętrzne konsorcjum AGH: WIEiT i ACMiN oraz Uniwersytet Tsinghua w [...]

15.09.2022

Abstrakcyjna grafika z logotypem NCN

Grant SONATA BIS 11: "Redoksowe nanodruty makromolekularne jako przykład uporządkowanej architektury do przełączania rezystywnego"

Prawie 2 mln zł otrzyma dr Michał Szuwarzyński na stworzenie zespołu badawczego w ramach konkursu Narodowego [...]

01.09.2022

Abstrakcyjna grafika z logotypem NCN

Grant NCN SONATA 17: "Inżynieria granic ziaren w bioresorbowalnych stopach cynku"

Prawie 650 tys. zł dla dr inż. Jakuba Kawałko na realizację projektu w ramach finansowanego przez Narodowe Centrum [...]

11.07.2022

Stopka