Skip to content ↓

Patenty ZMFiN


PL-218292 Sposób wytwarzania form w technologii wytapianych modeli B. Hutera, B. Stypuła, S. Rzadkosz, M. Holtzer, Jerzy Zych, Paweł Nowicki, A. Kmita, M. Starowicz, M. Hajos


PL-231738 Sposób otrzymywania nieorganicznego spoiwa odlewniczego na bazie szkła wodnego modyfikowanego nanocząstkami B. Stypuła, B. Hutera, M. Starowicz, D. Drożyński, K. Smyksy, A. Kmita, M. Hajos


PL-233393 Powłoka ochronna na piaskowe formy i rdzenie odlewnicze oraz sposób jej otrzymywania S. Piasny, A. Kmita, M. Holtzer, J. Zych, J. Mocek

Stopka