Skip to content ↓

Kontakt

Siedziba


Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH
Budynek D-16
ul. Kawiory 30
30-055 Kraków

Adres do korespondencji

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii

al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP 6750001923
Regon 000001577

Sekretariat

III piętro, pokój 2.35

Portiernia

parter

Stopka