Skip to content ↓

O ACMiN

ACMiN powstało w 2013 roku w wyniku realizacji projektu dofinansowanego w 85% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG).

ACMiN działa z uwzględnieniem celów i wskaźników realizacji określonych w Umowie z dnia 11 maja 2009 roku o dofinansowanie Projektu nr POIG.02.01.00-12-001/09-00 pn. „Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii” (wraz z późniejszymi zmianami), realizowanego w ramach POIG 2007–2013, Priorytet 2 – Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1 – Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

W mediach

ŁĄCZY NAS AGH: prof. dr hab. inż. Marek Przybylski
[ TV AGH ] AGH inspiruje do działania!
[ TV AGH ] Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH
Czas nauki: Nanotechnologia AGH Nanostruktury Nanocząsteczki

Clean Room [Prawa Łamać Się Nie Da #13]
Magnetometr 2-osiowy z interfejsem szeregowym... (Konkurs Inżynier Roku 2016 AGH)
Przełomowy moment: Sztuczny neuron Nanotechnologia AGH
Nauka młodych: Chemik pasjonat

Czas nauki: PIONIER dla medycyny, komórki macierzyste w leczeniu stawów
Szczepan Zapotoczny: Nanostructure and Surface Dynamics of Binary Mixed Polymer Brushes.
Jak podbijamy nanoświat | AGH NAUKA spotkania nr 25

Stopka