Skip to content ↓

Akcja wyborcza 2024

OKW 18

W skład Okręgu Wyborczego nr 18 wchodzą podstawowe jednostki organizacyjne AGH: Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii, Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Biblioteka Główna. Ponadto w Okręgu 18 realizują swoje czynne i bierne prawo wyborcze osoby zatrudnione na stanowiskach nauczycieli akademickich w Centrum Energetyki, Centrum Doskonałości Sztucznej Inteligencji oraz Centrum Technologii Kosmicznych.

4 – 7 marca 2024 

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Okręgowych Kolegiów Elektorów (OKE)

W dniach od 4 do 7 marca 2024 roku zbierane są kandydatury na członków OKE. Karta zgłoszenia dostępna jest tutaj.

Bierne prawo wyborcze (tj. możliwość kandydowania) przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w AGH jako podstawowym miejscu pracy oraz pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionymi w AGH w pełnym wymiarze czasu pracy. Czynne i bierne prawo wyborcze można realizować jedynie w jednym okręgu wyborczym i w jednej grupie pracowniczej.

Kandydata zgłasza 3 pracowników z tej samej grupy pracowniczej, potwierdzając swoje poparcie dla jego kandydatury na karcie wyborczej.

Z uwagi na wymogi prawne dotyczące przechowywania dokumentów w AGH zgłoszenia przyjmowane będą jedynie w wersji papierowej z oryginalnymi podpisami.

Pracownicy ACMiN składają zgłoszenia w Sekretariacie ACMiN do godziny 15:00 7 marca 2024 roku. Pracownicy pozostałych jednostek wchodzących w skład Okręgu 18 składają zgłoszenia w swoich jednostkach w miejscach wyznaczonych przez zastępców przewodniczącego OKW lub osoby odpowiedzialne za Centra również do godziny 15:00 dnia 7 marca 2024 roku.

8 marca 2024 

Lista kandydatów do OKE 18:

GRUPA PRZEDSTAWICIELI PROFESORÓW I PROFESORÓW UCZELNI:

dr hab. Andrzej Biborski, prof. AGH, ACMiN
dr hab. inż. Angelika Kmita, prof. AGH, ACMIN
dr hab. inż. Krzysztof Mech, prof. AGH, ACMiN
prof. dr hab. inż. Marek Przybylski, ACMiN
prof. dr hab. Konrad Szaciłowski, ACMiN
dr hab. inż. Tomasz Tokarski, prof. AGH, ACMiN
dr hab. inż. Michał Zegrodnik, prof. AGH, ACMiN

GRUPA PRZEDSTAWICIELI POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH:

dr inż. Katarzyna Berent, ACMiN
mgr Piotr Biel, SWFiS
mgr Ewa Bodzek, SJO
dr inż. Grzegorz Cios, ACMiN
mgr Dorota Skrynicka-Knapczyk, SJO
dr inż. Aleksandra Szkudlarek, ACMiN
dr inż. Antoni Żywczak, ACMiN

GRUPA PRZEDSTAWICIELI PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI:

dr Stanisław Skórka, BG
mgr Anna Wójcikowska, ACMiN

12-13 marca 2024

OKW 18 - wybory do OKE

Wybory odbędą się w formie stacjonarnej na parterze ACMiN, budynek D-16. Wybory prowadzone będą w godzinach od 9:00 do 15:00 w dniach 12 i 13 marca. Z uwagi na członków komisji wyborczej, którzy pochodzą z różnych jednostek proszę wszystkich z państwa o posiadanie przy sobie w dniu wyborów dokumentu potwierdzającego tożsamość.

12-15 marca 2024 

OKW 18 - zbieranie zgłoszeń do UKE i Senatu

Kolejnym etapem, po wyborach do OKE będzie przeprowadzenie wyborów do UKE (we wszystkich grupach pracowniczych) i do Senatu (na razie WYŁĄCZNIE w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi).

Wybory do UKE odbywać się będą dwojako. W grupie profesorów i pozostałych nauczycieli akademickich wybierać będą elektorzy OKE 18 i do obsadzenia jest 1 (profesorowie) i 4 (pozostali nauczyciele) miejsca. W grupie nie-nauczycieli wybierać będą elektorzy OKE 1-18 i do obsadzenia jest 5 miejsc (kandydatami będą reprezentanci wszystkich jednostek podstawowych Okręgów Wyborczych 1-18).

Marcowe wybory do Senatu dotyczyć będą wyłącznie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, głosować będą członkowie OKE 1-18 z odpowiedniej grupy pracowniczej, do obsadzenia są dwa miejsca, a kandydaci pochodzić będą ze wszystkich jednostek podstawowych Okręgów Wyborczych 1-18.

Pracowników ACMiN uprzejmie proszę o składanie kart zgłoszeń (do UKE we wszystkich grupach i do Senatu z grupy nie-nauczycieli) w Sekretariacie ACMiN w dniach 12-15 marca 2024. Kandydata musi popierać 5 pracowników z tej samej grupy pracowniczej. Karty zgłoszeń dostępne są tutaj [SENAT], [UKE]. Pracownicy BG, SJO i SWFiS składają karty w swoich jednostkach.

W związku z często pojawiającymi się pytaniami proszę przekazać pracownikom, że do UKE (które to wybierze Rektora) i Senatu kandydować mogą wszyscy pracownicy z danych grup pracowniczych (oczywiście spełniający wymagania do posiadania biernego prawa wyborczego) niezależnie od tego czy kandydowali/zostaną członkami OKE.

14 marca 2024 

OKW 18 - wyniki wyborów do OKE

W wyniku wyborów do Okręgowego Kolegium Elektorów nr 18 wybrani zostali:

W grupie profesorów i profesorów uczelni:
1. Andrzej Biborski (ACMiN)
2. Angelika Kmita (ACMiN)
3. Krzysztof Mech (ACMiN)
4. Marek Przybylski (ACMiN)
5. Konrad Szaciłowski (ACMiN)
6. Tomasz Tokarski (ACMiN)
7. Michał Zegrodnik (ACMiN)

W grupie pozostałych nauczycieli akademickich:
1. Ewa Bodzek (SJO)
2. Piotr Biel (SWFiS)
3. Dorota Skrynicka-Knapczyk (SJO)

W grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
1. Stanisław Skórka (BG)

W grupie doktorantów ACMiN mandaty do OKE uzyskali:

  1. Ewelina Kowalewska
  2. Dibyendu Kuiri
  3. Waseem Akbar

Protokół z głosowania

18 marca 2024 

Kandydaci do UKE i Senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

UKE:

1. Kamil Czajka, WZ
2. Anna Filip, WIMiC
3. Małgorzata Gacek, WIMiR
4. Richard Gaweł, WIMiC
5. Marta Januś, WIMiC
6. Małgorzata Kwiecień, WIMiR
7. Barbara Machniewicz, WIMiR
8. Monika Migdalska, WIMiC
9. Łukasz Ostrowski, WILiGZ
10. Maria Potrawka-Haczek, WGGiIŚ
11. Beata Ryczek, WFiIS
12. Stanisław Skórka, BG
13. Jarosław Szaraniec, WIMiC
14. Monika Szczygieł, WGGiOŚ
15. Wioletta Więcław, WEiP
16. Anna Wilk, WILiGZ
17. Łukasz Wojnar, WIMiR
18. Małgorzata Zaremba, WILiGZ

Senat:

1. Richard Gaweł, WIMiC
2. Marta Januś, WIMiC
3. Monika Migdalska, WIMiC
4. Katarzyna Niziołek-Jarominek, WI
5. Joanna Rams-Pietraszewska, WGGiOŚ
6. Beata Ryczek, WFiIS
7. Stanisław Skórka, BG
8. Elżbieta Sura, WILiGZ
9. Jarosław Szaraniec, WIMiC
10. Dariusz Szlachetka, WILiGZ
11. Wioletta Więcław, WEiP

Kandydaci do UKE z okręgu 18 w grupie nauczycieli akademickich:

Profesorowie i profesorowie uczelni:

1. Michał Nowak (ACMiN)

Pozostali nauczyciele akademiccy:

1. Piotr Biel (SWFiS)
2. Ewa Bodzek (SJO)
3. Grzegorz Cios (ACMiN)
4. Ewelina Madoń (SJO)
5. Mateusz Marzec (ACMiN)
6. Ewa Nowakowska (SJO)

25 marca 2024 

OKW 18 - wyniki wyborów do UKE w grupie profesorów i pozostałych nauczycieli akademickich

Na zebraniu OKE dnia 25.03.2024 roku przeprowadzone zostały wybory do Uczelnianego Kolegium Elektorów. Wybrani zostali:

W grupie profesorów i profesorów uczelni:
1. Michał Nowak (ACMiN)

W grupie pozostałych nauczycieli akademickich:
1. Piotr Biel (SWFiS)
2. Ewa Bodzek (SJO)
3. Ewelina Madoń (SJO)
4. Ewa Nowakowska (SJO)

Protokoły z głosowania

8 kwietnia 2024 

OKW 1 - 18 - wyniki wyborów do UKE i Senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Na zebraniu OKE z okręgów 1 - 18 dnia 8.04.2024 roku przeprowadzone zostały wybory do Uczelnianego Kolegium Elektorów i Senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Wybrani zostali:

Do UKE:
1. Wioletta Więcław (WEiP)
2. Beata Ryczek (WFiIS)
3. Stanisław Skórka (BG)
4. Kamil Czajka (WZ)
5. Anna Filip (WIMiC)

Do Senatu:
1. Joanna Rams-Pietraszewska (WI)
2. Wioletta Więcław (WEiP)

Protokoły z głosowania

 

 

Stopka