Skip to content ↓

Projekty badawcze ZFiEP

logo NCBR

Grant NCBR Współpraca V4-Korea: "Perowskitowe ogniwa fotowoltaiczne o wydajności ponad 27%: badanie in-situ dynamiki nośników ładunku i kinetyki wzrostu kryształów"

Ponad 0,6 mln EUR na realizację projektu otrzyma konsorcjum Współpraca V4-Korea, w tym ACMiN AGH, w ramach [...]

07.02.2024

Abstrakcyjna grafika z logotypem NCN

Grant NCN OPUS 25: "Otrzymywanie i właściwości nowych, hybrydowych materiałów Cu-(Pd, Ag, Zn)-(B-g-C3N4) do fotoelektrochemicznej konwersji dwutlenku węgla do węglowodorów w reaktorach przepływowych"

Ponad 1.6 mln zł otrzyma dr hab. inż. Krzysztof Mech na realizację projektu w ramach finansowanego przez Narodowe [...]

08.01.2024

Abstrakcyjna grafika z logotypem NCN

Grant NCN OPUS 24: "Przełączniki fotoelektrochemiczne sterowane intensywnością światła do rozpoznawania wzorów"

Ponad 1.8 mln zł dla dr Agnieszki Podborskiej na realizację projektu w ramach finansowanego przez Narodowe Centrum [...]

22.05.2023

Abstrakcyjna grafika z logotypem NCN

Grant NCN OPUS 24: "W słabości siła: nitrylowe oraz tiazolotiazolowe kompleksy srebra i miedzi jako nowe materiały dla memrystorów filamentowych"

2 mln zł otrzyma prof. dr hab. Konrad Szaciłowski na realizację projektu w konsorcjum z Politechniką Gdańską w [...]

22.05.2023

Abstrakcyjna grafika z logotypem NCN

Grant ETIUDA 8: "Efekty neuromimetyczne w perowskitach i ich analogach"

Doktorant mgr Piotr Zawal otrzymał grant badawczy na badanie efektów neuromimetycznych w perowskitach w ramach [...]

25.01.2021

Abstrakcyjna grafika z logotypem NCN

Grant NCN OPUS 19: "Post-perowskitowe memrystory ferroelektryczne"

Ponad 2 mln zł otrzyma prof. dr hab. Konrad Szaciłowski na realizację projektu w ramach finansowanego przez [...]

17.12.2020

Stopka