Skip to content ↓

Prace dyplomowe ZTUK

Prace doktorskie

Aktualnie brak oferowanych tematów prac.

Prace magisterskie

Aktualnie brak oferowanych tematów prac.

Prace inżynierskie

Aktualnie brak oferowanych tematów prac.

Praktyki studenckie

Zapraszamy studentów AGH i innych krakowskich uczelni do odbywania praktyk w naszym Centrum. W celu określenia tematyki praktyk zapraszamy do kontaktu z naszymSekretariatem lub bezpośrednio z Kierownikiem Zakładu.

                     


praca inżynierska, Kacper Kaperek

Mikroskopia bramki skanujacej przepływu pradu nadprzewodzacego w planarnym złaczu Josephsona


praca magisterska, Daniel Gut

Własności pojedynczych warstw dichalkogenków metali przejściowych: transport elektronowy


praca magisterska, Michał Prokop

Symulacje transportu elektronowego w jednowarstwowych dichalkogenkach metali przejściowych: mikroskopia bramki skanującej


praca inżynierska, Michał Suchorowski

A comparision of ab initio methods for calculating the properties of selected ligh-atom based systems in correlated state


praktyki studenckie, Daniel Grzelec

Symulacje transportu elektronowego przez nanostruktury półprzewodnikowe


praktyki studenckie, Wojciech Sokołowski

Analiza transportu elektronowego w układach opartych o interfejsy LaAlO3/SrTiO3 w zewnętrznym polu magnetycznym


praktyki studenckie, Kacper Kaperek

Ogniskowanie magnetyczne kwazicząstek w złączach półprzewodnik-nadprzewodnik

Stopka